Skip Navigation LinksÚvodní stránka

EDS

Část EDS, součást rozpočtového systému sloužící v oblasti programového financování pro komplexní řízení z tuzemských zdrojů státního rozpočtu financovaných investičních dotačních programů a akcí v nich realizovaných.

SMVS

Část SMVS, součást rozpočtového systému sloužící v oblasti programového financování pro souborné řízení z tuzemských i zahraničních zdrojů státního rozpočtu financovaných investičních výdajových programů a akcí v nich realizovaných organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi v jejich působnosti.

Obě složky se řídí platnou legislativou. Metodicky je spravuje Ministerstvo financí ČR (viz Metodika MF), která ovlivňuje systém finančního plánování a řízení realizace programů reprodukce majetku státního rozpočtu a národních dotací. Tyto informační systémy jsou využívány na jednotlivých kapitolách s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

Zatímco v systému Státní pokladny, do nějž je IS EDS/SMVS integrován, je sledována výhradně finanční stránka rozpočtu v RISPR a RISRE, v informačním systému EDS/SMVS se vyhodnocuje soubor měřitelných věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí z hlediska rozpočtových pravidel daných zákonem.

IS EDS/SMVS je víceúrovňový systém, jehož činnost spočívá v propojení všech jednotlivých složek dané organizace a ve vzájemné výměně dat mezi rezortem a MF. Řešení v současné době předpokládá tři úrovně (Ministerstvo financí ČR – kapitoly/rezorty – organizační složky státu, nebo právní subjekt), je však možné jej aplikovat na libovolnou organizační strukturu.


Jednotný dotační portál umožňuje žadatelům podávat elektronické žádosti o dotace ze státního rozpočtu v unifikovaném prostředí, které rozvíjí a podporuje Ministerstvo financí ČR, a to ve výzvách které vyhlašují různí poskytovatelé dotací (kapitoly státního rozpočtu), přičemž poskytovatel dotace může podle svých potřeb formulář žádosti modifikovat tak, aby obsahově odpovídal konkrétní výzvě. Poskytovatelům dává portál možnost vytvářet dokumenty pro komunikaci se žadatelem na základě předdefinovaných šablon. Portál přispívá ke snížení administrativní náročnosti procesu sběru a administrace žádostí a v případě podpořených žádostí slouží jako zdroj dat pro automatické generování akcí EDS.

Správa majetku ve vlastnictví státu
Obrázek: Schéma integrace EDS/SMVS v rozpočtovém systému ČR a jeho komunikace s okolními informační systémy.

Hlavní funkce IS EDS/SMVS

Systém EDS/SMVS slouží ke správě centrálních číselníků, evidenci a aktualizaci akcí státního rozpočtu. V systému jsou zároveň spravovány investiční a neinvestiční finanční požadavky a zdroje financování, včetně zpracování finančních limitů na financování akcí. V systému se připravují a evidují rozhodné a řídicí dokumenty.

Samozřejmou součástí je generování výstupních sestav dle závazné legislativy a jejich případný export do MS Office (Excel, Word atd.).

Hlavní vlastnosti IS EDS/SMVS

Každý z uživatelů, kterých je neomezený počet, může mít nastavena jiná práva a viditelnost pouze na určitý výsek dat, případně je možné využít rozdělení uživatelů do rolí, kdy tyto role obsahují nadefinované přístupy, práva a viditelnosti. Kromě toho si může každý uživatel zvolit své osobní nastavení pro práci se systémem, například notifikace e-mailů, vzhled obrazovky, pořadí sloupců, seskupování, uživatelské výběry a filtry, výběry pro generování sestav apod.

Díky tomu, že systém pracuje přes webové rozhraní, je možné pracovat odkudkoliv.

Co obsahují stránky www.edssmvs.cz

Jedná se o servisní stránky obsahující všechny veřejně přístupné prezentace, postupy a příručky k informačnímu systému.

Informace k metodice a legislativě pro oblast programového financování naleznete na stránkách Ministerstva financí.


Správce systému: Ministerstvo financí, oddělení 2105 – Správa rozpočtového systému

Zřizovatel systému: Ministerstvo financí, oddělení 7002 – Informační systémy

Dodavatel systému: SYSCOM Software, spol. s r.o.